Орган місцевого самоврядування

           Солоницівська селищна рада

  Офіційне  інтернет-представництво

Головна Про нас Депутати Пишіть нам                                                                                   
 

 

 

Місцеве самоврядування є важливою складовою у розбудові демократичної держави, адже сільські, селищні та міські ради - це базові елементи системи управління, діяльність яких спрямовується на вирішення питань місцевого значення. Тому сьогодні є вкрай необхідним визначення можливостей територіальних громад, їх потенціалу, здатності забезпечувати власний розвиток, використовуючи сукупність наявних ресурсів, враховуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та виявляючи загрози функціонуванню. Переважна більшість завдань і функцій місцевого самоврядування виконується виборними органами та їх виконавчими комітетами. Однак не менш важливу роль відіграє особиста активність громадян. Саме співпраця органів влади і населення дозволяє ефективно розв'язувати назрілі проблеми та визначати перспективи подальшого розвитку громади і території. Оцінити результативність управлінських рішень та якість роботи працівників органів місцевого самоврядування дозволяє зворотний зв'язок.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Солоницівська селищна рада

1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи − 04398821

1.3. Місце розташування (юридична адреса)− 62370, Харківська область, Дергачівський район, сел. Солоницівка, вул. Червоноармійська, 6

1.4. Дата проведення державної реєстрації − 20.10.1993 р.

1.5. Організаційно-правова форма за КОПФГ − 420 − Орган місцевого самоврядування

1.6. Форма власності − 32 комунальна

1.7. Види діяльності за КВЕД −75.11.5 − управління на рівні сіл та селищ

1.8. Загальна кількість населення: станом на 01.01.07  -  16470 осіб

1.9. Кількість населених пунктів, мешканці яких об’єднані в територіальну громаду, − 4

1.10. Кількість депутатів: 35 осіб, обраних _______    2015 року.

1.11. Голова ради − Шабатько Василь Іванович

2.СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ПОЄДНАНИХ РАДОЮ

До складу ради входять такі населені пункти: селище міського типу Солоницівка, село  Подвірки,

село Сіряки, село Куряжанка.

 2.1.Солоницівка

є адміністративним центром Солоницівської селищної ради. Воно розташоване на відстані 5 км від межі обласного центру м. Харків та 32 км від районного центру м. Дергачі. Площа населеного пункту складає 1853,0227 га. Його житлова забудова представлена приватним сектором одноповерхової забудови та 52 багатоповерховими будинками.Загальна кількість мешканців складає 13298 осіб. Селище має хороше транспортне сполучення з іншими населеними пунктами району та м. Харків, а також добре розвинену транспортну інфраструктуру: на півдні селища проходить залізниця (станція Куряж та 2 зупиночні пункти (Шпаківка, Подвірки)), а в центральній частині (вул. Леніна) - автодорога районного значення з твердим покриттям та автобусними зупинками. Рельєф території переважно спокійний, однак спостерігаються окремі западини та балки, схили поверхні в деяких місцях становлять 15%, по берегах р. Уди існують зони затоплення. Втім небезпечні геологічні процеси відсутні. За матеріалами економічної оцінки земель, проведеної у 1988 році, територія, на якій розташований населений пункт належить до Харківського земельно-оціночного району.

2.2.Село Подвірки

знаходиться на відстані 3 км від межі обласного центру м. Харків, 30 км від районного центру м. Дергачі та є

своєрідним продовженням селища Солоницівка. Площа населеного пункту - 272,1349 га. Житлова забудова

представлена приватним сектором одноповерхових та 18 багатоповерхових будинків. Загальна кількість

мешканців складає 2622 особи. Населений пункт має хороше транспортне сполучення з іншими населеними

пунктами району та м. Харків: з південно-західного боку села проходить залізниця, в центральній частині

 автодорога районного значення (вул. Свердлова) з твердим покриттям. Село Подвірки має досить добре

 розвинену інфраструктуру: в західній частині села знаходиться залізнична станція Куряж, а в центральній

 частині - 2 автобусні зупинки. Рельєф території села переважно спокійний, із западинами та балками.

 Схили поверхні в деяких місцях становлять 20%. Зустрічаються і зони затоплення.

Однак небезпечні геологічні процеси відсутні. За матеріалами економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році,

 територія, на якій розташований населений пункт відноситься до Харківського земельно-оціночного району.

2.3.Село Сіряки

розташоване в Дергачівському районі Харківської області та входить до складу Солоницівської селищної ради. Південна адміністративна межа с. Сіряки співпадає з адміністративною межею м. Харків. Село розміщене на відстані 3 км від селища Солоницівка, з якими сполучається дорогою місцевого значення, та 30 км від районного центру м. Дергачі. Територія населеного пункту поділяється на виробничу та житлову. Її основною структурно-планувальною одиницею є квартали одноповерхової житлової забудови садибного типу. Загальна кількість мешканців складає 331 особи. У селі Сіряки чітко виражений центр, де розташовані магазин та ФАП. Село розміщене у долині річки Уди.

2.4.Село Куряжанка

розташоване в Дергачівському районі Харківської області та входить до складу Солоницівської селищної ради. Площа населеного пункту - 73,80 га, з неї забудовано 29,77 га. Село Куряжанка розташоване на відстані 2 км від сел. Солоницівка і 36 км від районного центру. Дорогою місцевого значення воно пов'язане з с.Сіряки. Зв'язок з обласним центром здійснюється завдяки автомобільній та автобусній мережі. Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали одноповерхової житлової забудови (всього 175 садиб). Загальна кількість мешканців складає 219 осіб. У селі Куряжанка чітко виражений центр, де розташовані бібліотека, магазин, фельдшерський пункт. Населений пункт знаходиться на правому березі долини р. Уди.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ

3.1. Географічний потенціал

(Площа с/г призначення, ліси, ґрунти, надра, води)

Через територію селищної ради протікає річка Уди, протяжність русла якої становить 9 км 250 м, а площа пойми – Р = 92,5 га. Крім того водними ресурсами ради є три природних ставки: (с. Куряжанка - площа водного плеса 1,5 га із зоною відпочинку; смт Солоницівка − 5,1 га; ст. Шпаківка сел.Солоницівка− 7,6 га) та два технічних ставки (ДСК «Куряжський» та Силікатний завод на території сел. Солоницівка). Ґрунти на території Солоницівської селищної ради переважно ясно-сірі, сірі опідзолені та заплавні лучні і чорноземно-лучні (додаток 2). Це дає можливість їх різного використання: і як сільськогосподарських угідь (переважно присадибне господарство), і як зони промислової забудови. Переважно спокійний рельєф території, відсутність радіаційного забруднення, близькість до великого обласного центру, наявність залізниці, шосе та доріг з твердим покриттям обумовлюють можливість розвитку на території ради, сільського господарства та житлового будівництва багатоповерхового та котеджного типу. Однією з можливих перспектив  використання природного потенціалу є створення зони відпочинку в районі с. Куряжанка. На території селищної ради знаходиться Національний музей «Висота маршала Конєва», розбудова якого протягом останніх років здійснюється досить швидкими темпами, що зумовило відкриття туристичного маршруту і в перспективі дасть можливість подальшого благоустрою території селищної ради. Як загрозою з одного боку, так і можливістю з іншого є перспектива поглинання селищної ради одним із районів м. Харкова за рахунок розширення  його меж.

3.2. Демографічний потенціал

Назва населеного пункту

Проживає осіб

Осіб 2007 р.

З них працездатного віку

Молодь (віком 16-28 р)

Одинокі громадяни похилого віку

осіб

п. в., %

осіб

п. в., %

осіб

п. в., %

с.м.т. Солоницівка

13298

4627

35

2783

21

99

 

0,7

с.Подвірки

2622

876

33

499

20

8

 

1,3

с. Сіряки

331

106

32

63

19

3

0,9

С. Куряжанка

219

69

31

38

17

10

 

4,6

Всього

16470

5678

34

3383

21

120

0,7

Населення, що мешкає на території ради, характеризується так: загальна кількість населення складає 16470 осіб, з них працездатних — 10230, пенсійного віку–4139, дітей дошкільного віку – 1013, дітей шкільного віку – 1574, молоді віком від 18 до 35-3944, ветеранів – 850, чорнобильців – 144 (табл. 1).

Демографічний склад населення Солоницівської селищної ради

Станом на 01.01.2006 р. чисельність населення складала 16396 осіб, за рік збільшилася на 0,45 %. Питома вага молоді (віком 16-28 р) коливається від 17 % до 21 %. Кількість працездатного населення становить більше ніж третю частину від загальної кількості населення.

Втім попередній аналіз демографічного стану населення за першу половину 2008 року свідчить про ріст народжуваності та збільшення кількості людей похилого віку. Активне будівництво житла, близькість розташування до обласного центру зумовлює позитивні міграційні процеси. Ріст кількості населення дає можливість для зміни статусу ради з селищної на міську, що дозволить збільшити обсяги надходжень до бюджету за рахунок місцевих податків і зборів, зменшення тарифів на комунальні послуги). Зростання чисельності мешканців селища Солоницівка зумовлює необхідність розширення мережі закладів соціальної, освітньої та побутової сфери. Поряд з цим викликає занепокоєння неспроможність жителів сіл, що ходять до складу ради, влаштуватися на роботу за місцем проживання.

3.3. Економічний потенціал

4.3.1.Солоницівська селищна рада має значний промисловий потенціал. Загальна площа території ради становить 7273 га. З них: 45, 032 га — землі запасу, 367, 2 га. - землі сільськогосподарського призначення, передані в оренду. Нараховується 75 особистих селянських господарств. У власності територіальної громади знаходяться 139 об'єктів, з них: бюджетних організацій - 16. Розміщено 117 підприємств, з яких 43 промислових (найбільші ВАТ «Харківська ТЕЦ-5», ЗАО «СКМД», ТОВ «КЗСВ», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Арго», ТОВ «Слобожанський миловар»), 74 об’єктів торгівлі. Їх діяльність спрямована на виробництво товарів та надання послуг широкого асортименту (додаток 3).

4.3.2. Для надання комунальних послуг та забезпечення благоустрою населених пунктів створено підприємство «Солоницівське ЖКГ»,  яке перебуває у власності селищної ради.

4.3.3. Фінансову діяльність селищної ради за 9 місяців 2008 р. можна охарактеризувати таким чином: виконання місцевого бюджету по власних і закріплених доходах склало 105,2% (у 2007 р аналогічний показник дорівнював 104, 3 %, у 2006 р. -103,8 %). Виконання бюджету по всіх видах доходів за 2007 ріку в порівнянні з попереднім роком складає 133,15 % (у 2006 р. − 106 %).

Збільшення виробничого потенціалу є однією з причин погіршення екологічного стану населених пунктів ради. Переважно екстенсивний спосіб ведення господарства призводить до нераціонального використання земель та прилеглих до підприємств територій. Це зумовлює необхідність введення у штат працівників виконкому селищної ради спеціалістів з благоустрою території. У зв’язку із зростання житлового будівництва викликає виникає нагальна потреба у оновленні та розширенні комунальних мереж. Збільшення чисельності підприємств, розташованих на території селищної ради (особливо сел. Солоницівка, с.Подвірки), сприяє створенню нових робочих місць, збільшенню відрахувань до місцевого бюджету, розширення можливості для благоустрою території. Особливої уваги вимагає діяльність підприємств-гіганів (ВАТ «Харківська ТЕЦ-5», відрахування якого до бюджету селищної ради складає понад 80%) та державних підприємств, яким важко здійснювати гнучку адаптивну політику щодо реалізації своїх потужностей, зважаючи на зміни у зовнішньому середовищі.

3.4. Соціальна сфера

Населені пункти, що утворюють селищну раду, мають добре розвинену інфраструктуру (додаток 4), яка створює умови для надання послуг з охорони здоров’я, освіти, розвитку фізичної культури, спорту, відпочинку.Інженерні споруди, які розміщені у сел. Солоницівка та с. Подвірки, забезпечують централізоване водо-, газо-, теплопостачання та водовідведення (додаток 4). Близько 16% доріг сел. Солоницівка мають тверде покриття. Центральна частина селища (житлової квартали та заклади освіти, культури, охорони здоров’я) мають централізовану систему водопостачання, газопостачання, теплопостачання, каналізацію. Селище телефонізоване. На його території функціонує 37 торгівельних об'єктів: з них - 1 торгівельний павільйон, 2 ринки, 17 магазинів, 9 торгівельних кіосків, 8 кафе. Розташовані вони переважно в центральній частині селища. Село Подвірки має досить добре розвинену інфраструктуру. В західній частині села є залізнична станція Куряж, а в центральній частині - 2 автобусні зупинки. Близько 53% доріг населеного пункту мають тверде покриття, 20% - безпосередньо на території кварталів житлової забудови. Центральна частина села має централізовану систему водопостачання, газопостачання, теплопостачання, каналізацію. Селище телефонізоване. На території населеного пункту функціонує 11 торгівельних об'єктів: з них - 6 магазинів, 2 торгівельні кіоски, 2 кафе і 1 ресторан. Розташовані вони переважно в центральній частині села.Також наявні об'єкти соціально-побутової сфери. В центральній частині села розташований музей та клуб. Приділяється належна увага фізичному вихованню молоді: в центрі селища збудовано стадіон, працюють спортивні гуртки та секції. У селі Подвірки працюють школа та дошкільний дитячій заклад. Поряд із західною та східною межею населеного пункту розташовані зелені зони. На території села є кладовище.Села Сіряки і Куряжанка електрифіковані, газифіковані, але не мають централізованого, водопостачання, теплопостачання і каналізації. Приватний житловий сектор використовує локальні системи теплопостачання та каналізації. Водозабезпечення здійснюється із шахтних колодязів. На території ради знаходяться 4 школи, у яких навчаються 1688 учнів і працюють 160 педагогів. Чотири дитячих дошкільних заклади відвідують 620 дітей, в яких працює 125 вихователів. Загальна площа приміщення шкіл становить 2916 кв. м., дитячих садків - 1686 кв.м. Медична сфера представлена однією поліклінікою, двома ФАПами та однією амбулаторією сімейного лікаря. Штатна чисельність працівників у них складає 138 осіб, з них: працівників поліклініки - 127, амбулаторії - 8, ФАПів - 3. Загальна площа медичних закладів становить 2028 кв.м. Культурна сфера представлена 4 клубами та 4 бібліотеками. Штатна чисельність обслуговуючого персоналу нараховує 26 осіб.У сел. Солоницівка розташований спорткомплекс „Енергетик", стадіон, критий басейн, критий тенісний корт. Працюють секції з боксу, тенісу, футболу, організована футбольна команда „Енергетик". Зростання чисельності населення зумовлює необхідність розширення мережі закладів соціальної та гуманітарної сфери: відкриття нового приміщення поліклініки, будівництва дитячого садка та будинку культури з парком відпочинку в сел. Солоницівка, збільшення кількості дитячих площадок та спортивних майданчиків. Реалізація цих заходів потребує додаткових витрат із місцевого бюджету.

4.5. Система управління

Керівництво соціально-економічним розвитком об’єднаної територіальної громади здійснюють селищна рада та її виконавчий комітет. Рада складається з 35 депутатів.

         Очолює раду голова − Шабатько В. І    (телефон 05763-73000)

 

1960 р. народження, освіта вища (за фахом учитель), стаж роботи в органах місцевого самоврядування _ років. До його посадових обов’язків належить здійснення контролю за роботою централізованої бухгалтерії, забезпечення роботи закладів культури, освіти, дошкільних установ, охорони здоров'я, розташованих на території селищної ради; організація співпраці з органами правопорядку, відділом субсидій, промисловими підприємствами, радою ветеранів тощо.

Селищний голова має __ заступників.

 Заступник селищного голови Ткач Михайло  Олександрович (05763-72680)

 

 

 

 

 

здійснює контроль за роботою комунального господарства, реалізацією заходів з благоустрою селищної ради, керує роботою комісій при виконавчому комітеті: по реструктуризації боргів, постійно діючою міжвідомчою комісією з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення  і влаштування індивідуальної системи опалення.

Секретар селищної ради Євтушенко Валентина Іванівна

 

 

 

 

 

 

Веде діловодство ради, координує роботу постійних комісій ради, домових та вуличних комітетів, відповідає за роботу з кадрами.

Секретар виконкому селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

      веде діловодство виконкому селищної ради та ЗАЦС, координує роботу

       комісій при виконкомі селищної ради.

Створено 6 постійних комісій ради з питань:

-          бюджету, фінансів та податків у складі __ осіб;

-          соціально-економічного розвитку території та промислової політики у складі ___осіб;

-          гуманітарних, соціального захисту населення, засобів масової інформації у складі ___осіб;

-          агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів у складі ___ осіб;

-          паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва, житлово-комунального господарства у складі ____осіб;

- законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування у складі ____ осіб.

При виконавчому комітеті Солоницівської селищної ради діють 8 постійних комісій:

-          по боротьбі з пияцтвом та наркоманією (__ осіб);

-          у справах неповнолітніх ( __осіб);

-          адміністративна (___ осіб);

-          житлово-побутова (__ осіб);

-     погоджувальна (__ осіб);

-          опікунська (__ осіб);

-          по обрядах (__ осіб);

-          по роботі з малозабезпеченими верствами населення (__ осіб).

Кількість працівників селищної ради за штатом становить ___особи,

 за посадами: __ - посадові особи місцевого самоврядування,__ - співробітники: начальник ВОС, __ інспектори ВОС та __ - технічні працівники .

4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ґрунтовний аналіз складових потенціалу територіальної громади Солоницівської селищної ради (табл. 2), проведений на основі узагальнення інформації про існуючий стан функціонування територіальної громади в цілому та населених пунктів, що поєднані в раду, результати опитування мешканців дозволяють визначити перспективи подальшого розвитку територіальної громади.

Таблиця 2

Можливості та загрози потенціалу територіальної громади

Види потенціалу

Можливості існуючого стану

Загрози існуючого стану

1

2

3

Географічний

Близькість розташування до обласного центру м.Харків обумовлює можливість розвитку підприємництва, житлового будівництва, легкої промисловості, створює умови для розвитку інших складових потенціалу (особливо економічного та демографічного).

Загрозою є поглинання селищної ради у перспективі одним із районів м. Харкова за рахунок розширення його меж.

Демографічний

Збільшення чисельності населення зумовлює:

-          активне будівництво житла,

-          позитивні міграційні процеси;

-          дозволяє змінити статус ради з селищної на міську, що дозволить збільшити обсяги надходжень до бюджету.

1.  Нездатність існуючої кількості закладів соціальної, освітньої та побутової сфери надавати якісні послуги.

2.      Неспроможність жителів сіл, що входять до складу ради, влаштуватися на роботу за місцем проживання.

Економічний

Збільшення чисельності підприємств сприяє створенню нових робочих місць, відрахувань до місцевого бюджету, розширення можливостей для благоустрою території.

1.     Погіршення екологічного стану населених пунктів ради.

2.     Нераціональне використання земель та прилеглих до підприємств територій.

3.     Знос обладнання та неспроможність існуючих

 

Продовж. табл. 2

1

2

3

 

 

комунальних мереж (теплових і каналізаційних) обслуговувати об’єкти, що перебувають у комунальній власності та житловий фонд, при  невпинному зростанні кількості споживачів.

4. Потребує приділення постійної уваги ефективність діяльності підприємств-гігантів, державних підприємств, які є основними платниками податків до місцевого бюджету.

Соціальний

Необхідність розширення мережі закладів соціальної та гуманітарної сфери:

-          відкриття нового приміщення поліклініки,

-          будівництва дитячого садка та будинку культури з парком відпочинку в сел. Солоницівка,

збільшення кількості дитячих площадок та спортивних майданчиків.

Реалізація цих заходів потребує додаткових витрат із місцевого бюджету.

Управлінський

1.Підвищення кваліфікації працівників ради за рахунок їх навчання  та цільової підготовки.

2. Формування структури та відкриття посад (юриста, економіста, техніка з благоустрою тощо) за рахунок фінансування з місцевого бюджету.

 

1.     Нераціональність структури селищної ради.

2.     Плинність кадрів у зв’язку з низькою заробітною платою.

3. Висока питома вага працівників перед пенсійного віку.

 

 

 

 

Пріоритетними напрямами діяльності селищної ради на _____ рік визначено:

-   підвищення поінформованості населення шляхом забезпечення прозорості діяльності депутатів та

 виконавчих органів місцевого самоврядування;

-   удосконалення кадрового потенціалу працівників виконавчих органів ради, активізація роботи

депутатського корпусу селищної ради;

-  перегляд і коригування програми заходів з благоустрою території, посилення контролю за діяльністю комунального підприємства «Солоницівське ЖКГ»;

- покращення медичного обслуговування населення, у тому числі відкриття нового приміщення поліклініки.

Результати опитування жителів територіальної громади

Таблиця 3

Зміст запитання  

Всього відп.

Позитивно, %

Дуже добре,

%

Добре,

%

Негативно, %

Не зовсім добре, %

Поганоно,

%

  1

Як ви оцінюєте стан медичного обслуговування в установах охорони здоровя, що обслуговують територіальну громаду?

412

31,55

 

0,97

30,58

68,44

50,48

17,96

2

Як ви оцінюєте якість освіти в навчальних закладах, що відносяться до сільської (селищної) ради?

421

63,41

5,46

57,95

36,57

31,82

4,75

3

Як ви оцінюєте якість роботи позашкільних навчальних закладів?

419

69,44

7,87

61,57

30,54

24,82

5,72

4

Як ви оцінюєте якість роботи комунальних служб?

411

19,7

1,70

18,0

80,28

42,33

37,95

5

Як ви оцінюєте якість роботи закладів культури?

426

51,16

5,63

45,53

48,81

28,63

20,18

6

Як ви оцнюєте якість роботи соціальних служб?

398

31,4

1,25

30,15

68,58

46,98

21,60

7

Як ви оцінюєте можливість отримання робочого місця в селах ради?

376

22,33

 

1,59

20,74

77,65

38,56

39,09

8

Як ви оцінюєте якість роботи виконавчих органів сільської (селищної) ради?

413

32,68

0,24

32,44

67,31

47,94

19,37

 

9

Як ви оцінюєте якість роботи депутатів сільської (селищної) ради?

410

20,97

0,24

20,73

79,01

45,36

33,65

10

Як ви оцінюєте екологічний стан у вашому населеному пункті?

406

20,19

2,46

17,73

79,8

34,48

45,32

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування мешканців Солоницівської селищної ради дає можливість оцінити рівень задоволеності діяльністю органів місцевої влади населенням, критично проаналізувати роботу депутатського корпусу, штатних працівників селищної ради, виконкому, підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради, які надають освітні послуги, створюють умови для культурного розвитку особистості та відпочинку, забезпечують благоустрій населених пунктів, наповнення місцевого бюджету, здійснюють делеговані повноваження щодо соціального захисту, охорони здоров’я та ін.; оцінити стан управлінської діяльності, порівняти його із результатами опитування мешканців територіальної громади. Систематичне проведення таких досліджень дозволяє здійснювати моніторинг думок, настроїв, потреб жителів, з’ясовувати можливості і загрози функціонування територіальної громади, визначати заходи з удосконалення роботи та стратегічні напрями подальшого розвитку. Результати опитування мешканців населених пунктів, які утворюють Солоницівську селищну раду (табл. 3), свідчать, що найбільш позитивно оцінена якість роботи позашкільних навчальних закладів (69,4% від загальної кількості опитаних), закладів освіти (63,4 %) та культури (51,2 %). Слід звернути увагу, що лише третина мешканців територіальної громади надає якості роботи виконавчих органів селищної ради (32,7 %) оцінку «добре». Значний відсоток жителів вважає незадовільною якість роботи комунальних служб (80,3 %), складним екологічний стан населених пунктів (79,8 %), поганою якість роботи депутатів селищної ради (79,1 %). Крім того, 77,7 % мешканців населених пунктів, що утворюють раду, вважають за неможливе отримати роботу в селах; 68,6 % невдоволені станом медичних закладів та якістю обслуговування в них, а 68,4 % роботою соціальних служб.

Характеристика стану соціальної сфери Солоницівської селищної ради

Характеристики

с.м.т. Солони цівка

(с. Гаврилівка)

с. Подвірки

с. Сіряки

с. Куряжанка

1

2

3

4

5

1. Дороги з твердим покриттям

16 %

53 %

 

 

2. Наявність централізованих систем:

− водопостачання

центральна частина

центральна частина

10 %

відсутня

− газопостачання

центральна частина

центральна частина

частково

частково

− теплопостачання

центральна частина

центральна частина

відсутня

відсутня

− каналізації

центральна частина

центральна частина

відсутня

відсутня

− телефонізації

50 % все селище

50 %все село

20 %

20 %

− електропостачання

все селище

все село

все село

все село

3. Кількість торгівельних об’єктів

37

11

1

1

4. Установи охорони здоров’я

2

1

1

1

5. Кількість шкіл

3

1

 

 

6. Кількість дошкільних дитячих закладів

3

1

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

"Телерадіокомпанія "Елітон" ,Інтернет-портал "Добрі вісті"